Kuruluş ve Tarihçe

 

     
 

Ø     Chesapeake İlâhiyat Üniversitesi Neden Kuruldu?

21. yüzyıla geldiğimiz şu günlerde yedi milyarı geçen nüfusu ile Dünya, ülkelerin barıştan uzaklaştığı ve bu paralelde insanlar arası ilişkilerde de sürekli savaşların ve problemlerin hiç bitmediği, her ortamda çözümsüzlüklerin sürdüğü bir yaşam alanı haline gelmiştir.

Meşhur davranış bilimci Maslow'un dediği gibi insan ihtiyaçları sınırsızdır, ancak tatmin edildikçe bu ihtiyaçlar şiddeti artarak devam etmektedir.

Günümüz insanlığı, huzurun ve mutluluğun tarifini bile yapamayan, içsel motivasyonlarını sağlayamayan bir durumdadır Zengin-fakir, eğitimli-eğitimsiz toplumun büyük bir kısmının dilinde; stress, psikolojik bunalım ve depresyonlar… Peki nasıl oluyor da bizi bizden iyi bilen Yaradanımız; Rabbimiz, mutluluğa dair herşeyi Kur’ân’a yerleştimesine rağmen bütün insanlık bu hüsranın içinde? Demek ki; bir yerlerde bir hata yapılıyor. İşte o hata insanların dîni el yazması kitaplardan öğrenmeye çalışmasıdır. Bütün bu kafa karıştıran çelişkiler ve detaylarla dolu, Kur’ân hakikatlerinden uzaklaştıran öğretiler, insanları daha mutsuz kılmaktadır.

Manevî alandaki cahilliğin, bireylerin mutsuzluğunun temel kaynağını teşkil ettiği görülmektedir. Oysa ki bir şeyi unutuyoruz: Bize şah damarımızdan daha yakın olan her şeyin sahibini… Güneş nasıl balçıkla sıvanmazsa, mutluluğun temelini oluşturan hakikatler de her zaman olduğu noktada yani Allah’ın emirlerinde açık ve net olarak yer almaktadır. Bu gerçeklere ulaşmak ise Allah’ın yarattığı en şerefli mahluk olan insanın gayreti ve aklını kullanması ile mümkündür.

Akletmek; aklı kullanmak ise onun şuurlandığı ortamla paralel gelişen bir sistemi muhtevasına almaktadır. O zaman çözüm, bu cehaletten kurtulmakta ve maneviyatı kuvvetlendirmektedir. Herşeyden önce Allah’ın bütün insanlardan sadece ama sadece mutlu olmalarını istediğini bilmeliyiz. Bizi sonuca ulaştıracak olan, her zerremizle emin olduğumuz temel kaynak Kur’ân’ın lafzında sonra da ruhunda ifade edilen hedef emirlerini öğrenip tatbik etmektir.

 Yunus Emre, meşhur sözünde diyor ki:

“ilim ilim bilmektir.

ilim kendin bilmektir.”

Chesapeake Üniversitesi, 21. yüzyıl insanını kendine yabancı olmaktan kurtarıp, insana kendini tanıtmaya, sonra da kendisini, her an işiten, gören, bilen, herşeyin sahibini ve yaratıcısı olan Allah’ı tanıyarak, anlık zevkler yerine sürekli olarak mutluluğun yaşanmasını sağlamayı, hayatının her saniyesinde içsel motivasyonu yüksek, çevresiyle uyumlu ve her alanda başarılı olan mutluluk uzmanları yetiştirmek gayesindedir. Dîn alanında bilinçli, bi’datler ve hurafelerden uzak bir tasavvuf öğretisini, Türkiye, Avrupa, Amerika… Her nerede olursa olsun 7’den 70’e her yaştaki insana ulaştırmaktır.

Şanlı tarihimizde, son nefese kadar insanlığa hizmet için, Dünya da sûlhu sağlamak için yaşamış idaresi altındaki insanları müslüman, hristiyan ya da musevî ayırmadan hepsine hoşgörü ve adaletle ile yaklaşmış, bir ecdadın torunları olarak bu üniversiteyi kurmak boynumuzun borcuydu. İşte bu sorumlulukla temellerini attığımız üniversitemiz, koşullar ne olursa olsun Allah’ın hakikatlerini, insanlığa sunan bir hareketin öncüsü olmak amacıyla kurulmuştur.

 
 

Ø     Chesapeake İlâhiyat Üniversitesi Nasıl Kuruldu?

Günümüz teknolojisi, bizlere her alanda imkanlar sunmaktadır. O zaman bize düşen bu imkanları insanların hizmetinde kullanarak, yeryüzünde Allah’ın ilmine doğru istikametlenmiş bir üniversitenin kuruluşunu sağlamaktı. Bugün en uzak yerleşim bölgelerinde bile Dünya’yı kapsayan bilgi iletişim ağına, yani internete ulaşmak mümkün. Biz de bu imkanı Allah’ın ilmi için, İslâm’ın gerçek mânâsını tüm Dünya’ya anlatabilmek için kullanmalıydık. İşte bu gâye ile yola çıktık. Şu an ulaştığımız noktaya baktığımızda bu yolda hızla ilerlediğimizi ve sonuçlara birbir ulaştığımızı görmekteyiz. Amerika’da kurulan ve dîni eğitim için Virjinya Yüksek Eğitim Komisyonu tarafından resmi olarak kuruluşu onaylanan Chesapeake İlâhiyat Üniversitesi, seçkin kadrosu ile kapılarını toplumun hizmetine işte bu şekilde açmıştır.

Üniversitemiz, Allah’ın varlığını-birliğini idrak eden, yaratılış gayesini bilen, Allah’ı dileyen ve ilmiyle donanmış, şuurlu, mutlu, kavgadan uzak, barış içinde olmayı hedefleyen bireylere şu an Dünya üzerindeki tek tasavvuf üniversitesi olmanın sorumluluğu ile eğitim vermektedir. Çünkü bu hedeflere kişiler bazında ulaşılmış olması toplumu da Allah’ın istediği dizayna götürecektir.

Chesapeake İlahiyat Üniversitesi, her açıdan; İslâm, hristiyanlık ve musevilik âlemi için bir değerdir. Çünkü yaptığımız incelemelerde, Allah’ın öğretisi gösterdi ki; ikinci bir dîn hiç olmamış… Tek olan Allah’ın dîni de elbette tekdir. O zaman, “Bu kavga, bu ayrılık, bu mutsuzluk niye?… diyoruz.” ve bütün insanlığı mutluluk kapılarını aralamaya, alanında uzman öğretim görevlilerinden İslâm Dîni’nin hakikatelerini öğrenmeye davet ediyoruz.

 
 
Copyright © 2010 Chesapeake University

All Rights Reserved.