Chesapeake İlahiyat Üniversitesi, her açıdan; İslâm, hristiyanlık ve musevilik âlemi için bir değerdir. Çünkü yaptığımız incelemelerde, Allah’ın öğretisi gösterdi ki; ikinci bir dîn hiç olmamış… Tek olan Allah’ın dîni de elbette tekdir. O zaman, “Bu kavga, bu ayrılık, bu mutsuzluk niye?… diyoruz.” ve bütün insanlığı mutluluk kapılarını aralamaya, alanında uzman öğretim görevlilerinden İslâm Dîni’nin hakikatelerini öğrenmeye davet ediyoruz.