onceki sayfa

 

  İrtibat   Dersler ve Değerlendirme

 

 
 

Chesapeake University of Theology      

820 Live Oak Dr. Ste E. Cheo@sapeake, VA 23320 A.B.D.

Telefon : +1 7573195890   

E-mail  : info@chvaedu.com  

Öğrenci İşleri Müdürlüğü E-mail

ogrenciisleri@chvaedu.com, bilgi@chvaedu.com ogrenci.isleri@hotmail.com   tasavvufuniversitemiz@yahoo.com

 

 

                                                                      Detaylı  Bilgi  

 

 
  Kayıt İşlemleri    Derse Devam Zorunluluğu 

 

 
 

                                                                                       Detaylı  Bilgi

  Öğrenciler, öğretim görevlilerinin verdiği eğitimden en üst seviyede verim alabilmek için canlı derslere, ara sınavlara ve öğretim görevlilerinin uygun gördüğü diğer çalışmalara (ödevler, etkinlikler vs.) takip etmelidirler.

Eğer öğrenci, derslere katılamıyorsa dersin asistanına ve/veya öğrenci işlerine mazeretini bildirir. Katılamadığı dersleri ders materyallerinden takip edebilir.

Öğrencinin başarılı olabilmesi için dersleri takibi öngörülmektedir.

 
  Ücretler   Kayıt Dondurma

 

 
 

                                                                      Detaylı Bilgi  

 

 

Dönem sonlarında

Her dönem sonunda öğrenci eğer bir sonraki döneme devam edemeyecekse mazaretini Öğrenci İşlerine bildirir ve kaydını dondurabilir. Bu durumda kaydını dondurduğu dönemden sonraki akademik dönemlerde tekrar dönem kaydı yaptırıp eğitimine devam edebilir.

Dönem içinde

Öğrenci, dönem başladıktan sonra akademik takvimde belirtilen tarihler içinde Öğrenci İşleri ile irtibata geçip kazanılmış hakları ile birlikte kaydını dondurabilir.

Öğrenci, dönem içerisinde doğum, hastalık gibi eğitimine devam etmesine engel teşkil edecek durumlarda, kazanılmış hakları ile birlikte kaydını dondurabilir.

 

 
Copyright © 2010 Chesapeake University

All Rights Reserved.