Eğitim-Öğretime Genel Bakış      
   

Üniversitemiz eğitim ve öğretim programını bilgisayar ortamında, internet üzerinden uzaktan eğitim ile gerçekleştirmektedir. Canlı olarak verilen derslerde yüksek kalitede ses ve görüntü iletimi sağlayan özel bir sistem kullanılmaktadır. Öğrencilerin işlenen her dersten sonra o derse ait kayıtlara ulaşma imkanları vardır. Bunun yanı sıra derslere ait materyaller (yazılı ders dökümanları  ve ders video arşivi) öğrencilerin sürekli olarak ulaşıp indirebilecekleri  bir sistemle düzenli olarak hizmetlerine sunulmaktadır.

Üniversitemiz, teknolojinin hızla ilerlediği günümüz dünyasında evrensel ölçülerle hareket ederek, her zaman kendini yenileme gayretiyle çalışmalarına devam etmeyi temel ilkelerinden biri olarak kabul etmektedir. İnternet üzerinden Tasavvuf eğitimi veren tek üniversite olan Chesapeake University of Theology manevî alanda mutluluk kapılarını aralarken, bilgi çağının her türlü olanağını da öğrencilerine sunmaktadır.

Kur’ân âyetleri ve hadisler ışığında ilmini artırıp, Allah’ın gerçeklerini öğrenmek, öğretmek  ve de herşeyden önemlisi bu  ilmini hayata tatbik etmek isteyen ancak zaman-mekan, yoğun iş temposu ve başka özel nedenlerle eğitim alamayan insanların, önündeki engelleri kaldıran ve günümüz zorluklarını aşmak konusunda en büyük kolaylık olan, bilgisayarlı iletişim ağı ile verdiğimiz eğitim, toplumun bu alandaki ihtiyacını karşılamak üzere hazırlanmıştır.

Eğitim programımızın temelini oluşturan zorunlu dersler; İslâm, Tasavvuf, Tefsir, İslâm Hukuku ve Hadis Dersleri ilmî alanda öğrencilerimizin donanımlarının artmasını sağlarken onlara manevî alanda da mutluluğun formüllerini vermektedir.

Seçmeli derslerimiz olan Arapça, İslam Tarihi ve Edebiyatı, öğrencilerimizin ufkunu genişletmek, ve bu alandaki eğitimlerini zenginleştirerek İslâmî konularda bütün boyutları ile konuya hakimiyet sağlayabilmeleri için sistematik olarak hazırlanmıştır.

Öğrencilerimizin hayatın pek çok alanında ihtiyaç duyacağı düşüncesi ile Seçmeli İngilizce Dersi,  her seviyede öğrenim talebine cevap verecek şekilde dört aşamalı olarak, konusunda uzman öğreticiler  tarafından verilmektedir.

Üniversitemiz, şu an belirlemiş olduğu bu seçmeli derslere ek olarak öğrencilerin ilgi, ihtiyaç ve yetenek alanlarına uygun yeni seçmeli dersleri  eğitim programına almak üzere çalışmalarına devam etmektedir.

Ön lisans programının tamalanmasının ardından dileyen öğrencilerimiz lisans programına ardından da master derslerine devam ederek bu derslerin ileri düzeylerini ve lisans seviyesinde farkli dersleri alarak programa devam edeceklerdir. Lisans ve master programının hazırlık çalışmaları titizlikle devam etmektedir. Yakın zamanda lisans ve master programı açıklanacaktır.

Bütün öğrecilerimize başarı ve mutluluk dolu bir öğrenim hayatı dileriz.  

CHESAPEAKE UNIVERSITY OF THEOLOGY

 

 
Copyright © 2010 Chesapeake University

All Rights Reserved.

Online Sayaçç

____