Dersler ve Değerlendirme      
   

 

·         Mezuniyet

·         Dönem Sonu Kredi Hesaplaması

·         Ders Seçimi

·         Zorunlu ve Seçmeli Derslert

·         Zorunlu ve Ön Şart Derslerine ait Esaslar

·         Seçmeli Derslere Ait Esaslar

·         Sınavlar ve Değerlendirme

 

 

 

·         Mezuniyet

Üniversitemiz Virjinya Yüksek Eğitim Komisyonu tarafından dîni eğitim vermek

üzere onaylanmış bir program dahilinde bu eğitimi vermektedir. Eğitim, kredi sistemi ile uygulanmaktadır.

Her dönem zorunlu ve seçmeli dersler açılır. Bütün dönemler sonunda toplamda 12 zorunlu ve 4 seçmeli ders alındığı takdirde gerekli kredi puanına ulaşılır ve üniversitemizin eğitim programı başarı ile tamamlanarak diploma alınır. Bu 16 ders en erken 4 dönemde tamamlanabilir. Öğrenci her dönem kaydını yenilemek şartıyla eğitimini 4 dönemden daha uzun sürede de tamamlayabilir.

 

·         Dönem Sonu Kredi Hesaplaması

 

Öğrencinin bir dönemde aldığı derslerin not ortalaması 40 ve üzeri olduğu takdirde o döneme ait bütün derslerden her ders için gerekli kredi puanını alır. Eğer öğrencinin aldığı bütün derslerin not ortalaması 40’ın altında ise bu durumda her ders için ayrı hesaplama yapılır ve not ortalaması 40’ın altında olan derslerden kredi puanı alamaz. Öğrenci, başarısız olduğu bu dersleri sonraki dönemlerde yeni ders olarak seçer. Zorunlu derslerde başarısız olunduğu takdirde tekrar edilerek mutlaka o derse ait kredi puanı, alınmalıdır. Öğrenci seçmeli derslerden herhangi birinde başarısız olduğu takdirde; sonraki dönemlerde farklı bir seçmeli ders alabilir.

 

·         Ders Seçimi

 

Her dönem, ders kayıt süresi başladığında açılacak dersler öğrencilere ilan edilir. Öğrenciler ihtiyaç duymaları halinde öğrenci işlerinin rehberliğinde derslere kayıtlarını yaptırabilirler.

 

Ders seçimlerinde değişiklik:

 

Ders kayıt sistemi açılmadan önce açılan derslerle ilgili bilgiler öğrenciye sunulur. Öğrenci elektronik ortamda, kayıt sisteminden ders seçimlerini yapar. Kayıt sistemi duyurulan tarihlerde açık tutulur. Dersler başladıktan sonra öğrenciler ders seçimlerinde değişiklik yapmak isterlerse konuyu derslerin başlangıcından sonra 10 gün içinde Öğrenci İşlerine bildirerek seçimlerini değiştirirler. Daha sonraki günlerde ders seçimlerinde değişiklik yapılamaz.

 

ZORUNLU ve SEÇMELİ DERSLER

Zorunlu Dersler

 1. İslâmî Kavramlar-I

 2. İslâmî Kavramlar-II

 3. Tasavvuf-I

 4. Tasavvuf-II

 5. Hz. İbrahim’in Hanif Dîni-I

 6. Hz. İbrahim’in Hanif Dîni-II

 7. Hadîs-I

 8. Hadîs-II

 9. Kur’ân-ı Kerim Tefsiri-I

10. Kur’ân-ı Kerim Tefsiri-II

11. Kur’ân’daki İslâm ve Bugünkü İslâm’ın Karşılaştırılması

12. İslâm Hukuku

 

Seçmeli Dersler

1. İslâm Edebiyatı

2. İslâm Tarihi-I

3. Peygamber Efendimiz (S.A.V) ve Sahâbe-I

4. Arapça-I

5. Arapça-II

6. İngilizce-I

7. İngilizce-II

8. İngilizce (Orta Düzey)-I

9. İngilizce (Orta Düzey)-II

Üniversite idaresi yukarıdaki derslere ek olarak öğrencilerin ilgi, ihtiyaç ve yetenek alanına uygun başka seçmeli dersler de açabilir. Her dönem açılacak veya kaldırılacak seçmeli dersler konusunda üniversite idaresi yetkilidir.

 

·         Zorunlu ve Ön Şart Derslerine ait Esaslar

Bir dersin alınabilmesi için, ondan önce alınarak başarılması gereken derse "ön şart dersi" denir.

Bütün zorunlu ve iki seviye olarak planlanan derslerde ön şart dersi 1. seviye olandır. Her dersin 1. seviyesini tamamlayabilen öğrenci 2. seviyeyi almaya hak kazanır.

İki seviye planlanan diğer derslerden farklı olarak Hadis-I ‘i alabilmek için Kur’ân-ı Kerim Tefsiri-I ön şart dersidir.

Ø    Ön şart dersleri ile ilgili detaylar:

ü                   Tasavvuf -I dersini alıp dönemi başarı ile tamamlayan öğrenci, sonraki dönemlerde Tasavvuf-II dersini almaya hak kazanır.

 

ü                   Kur’ân-ı Kerim Tefsiri-I dersini alıp dönemi başarı ile tamamlayan öğrenci, sonraki dönemlerde Kur’ân-ı Kerim Tefsiri- II ve Hadis- I dersini almaya hak kazanır.

 

ü                   İslâmî Kavramlar-I dersini alıp dönemi başarı ile tamamlayan öğrenci, sonraki dönemlerde İslâmî Kavramlar-II dersini almaya hak kazanır.

 

ü                   Hanif Dîni-I dersini alıp dönemi başarı ile tamamlayan öğrenci, sonraki dönemlerde Hanif Dîni-II dersini almaya hak kazanır.

 

ü                   Hadis–I dersini alıp dönemi başarı ile tamamlayan öğrenci, sonraki dönemlerde Hadis-II dersini almaya hak kazanır.

 

Ø    Ön şartı olmayan zorunlu dersler:

ü       Tasavvuf-I

ü       Kur’ân-ı Kerim Tefsiri-I

ü       Hanif Dîni-I

ü       İslâmî Kavramlar-I

ü       Kur’ân’daki İslâm ve Bugünkü İslâm

ü       İslâm Hukuku

 

·         Seçmeli Derslere Ait Esaslar

 

Seçmeli dersler için, herhangi bir ön şart bulunmamakla birlikte eğer dersin seviyeleri varsa gelecek dönemde, gerekmedikçe, alt seviyeye dönüş yapmamak üzere istediği şekilde seçilebilir. Öğrenci üniversite eğitim programını tamamlamak için dört dönemde en az 4 seçmeli ders almalıdır. Her dönem açılacak veya kaldırılacak seçmeli dersler konusunda üniversite idaresi yetkilidir.

 

·         Sınavlar ve Değerlendirme

Öğrenciler her ders için dönem ortasında ara sınava tâbî tutulurlar. İlgili öğretim görevlisi uygun gördüğü takdirde ödev ve benzeri çalışmalar da ara sınav olarak değerlendirilebilir. Bir öğrenciye verilecek dönem sonu notu; ara sınav, ödev, uygulama (sözlü) çalışmaları ve dönem sonu sınavı (final) göz önünde tutularak öğretim görevlisi tarafından takdir olunur. Ara sınav ve dönem sonu sınav ağırlıklarının belirlenmesinde ilgili öğretim görevlisi yetkilidir.

Ara sınav ve dönem sonu sınav notları sistemden alınıp, teknik birim tarafından elektronik ortamda, Öğrenci İşleri’ne, ilgili öğretim görevlisine ve asistanına verilir. Öğrenci İşleri, akademik takvimde belirtilen tarihte dönem sonu ders notları ve dönem sonu genel not ortalamasını ilan eder.

Öğrenci, en geç final haftasından önce başarısız olduğuna karar verdiği ya da herhangi bir nedenle bırakmak istediği bir dersten vazgeçebilir ve o dersin final sınavına girmeyebilir. Bu durumda o dersin dönem sonu notu hesaplanmayacaktır; öğrenci o dersten kredi alamayacaktır ve o ders, dönem sonu bütün dersler ortalamasına dahil edilmeyecektir. Öğrenci, bir dersi bırakma kararını, final döneminden önce Öğrenci İşlerine, ilgili öğretim görevlisine ve asistanına bildirmek durumundadır.

Dönem sonu sınavları (finaller) zorunludur. Final sınavına girmeyen öğrencinin, dönem içinde o derse ait sınavlara ve diğer uygulamalara katılmış dahi olsa final notu olmadığı için ders notu belirlenmez ve kredi hesaplaması yapılmaz.

Not değerlendirmesi

Ders notları ara sınavda, ödevlerde ve sene sonu sınavlarında 100 puan üzerinden verilir. Her dersin dönem sonu notu yukarıda belirtilen esaslara bağlı olarak hesaplanır.

Bir dönem sonunda bütün derslerin dönem sonu ilan edilen notlarının ortalaması 40 ve üstü olan öğrenci, dönem içinde aldığı bütün derslerin kredi puanını alarak dönemi başarı ile tamamlamış olur.

 
Copyright © 2010 Chesapeake University

All Rights Reserved.

Online Sayaçç

____